Aanbieders van hulp in de GGZ

Veel mensen vinden het lastig om onderscheid te maken tussen de verschillende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is nu bijvoorbeeld het verschil tussen een POH-ggz en een GZ-psycholoog?

POH-GGZ

De POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk-Geestelijke GezondheidsZorg) is opgeleid als, onder meer, sociaalpsychiatrische verpleegkundige, verpleegkundige, psycholoog of maatschappelijk werker met veelal een aanvullende POH-GGZ-opleiding. De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, (langer durende) ondersteuning en begeleiding of kortdurende behandeling aan patiënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

GZ-Psycholoog

De GZ-psycholoog is generalistisch opgeleid en kan zelfstandig werkzaam zijn in alle ggz-echelons. De GZ-psycholoog behandelt lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Hij diagnosticeert en behandelt patiënten. Een eerstelijnspsycholoog is een GZ-psycholoog met extra opleiding en ervaring voor het verlenen van psychologische zorg in de generalistische basis ggz.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is expert op het terrein van de psychodiagnostiek en -behandeling. Dit betreft met name de complexe psychodiagnostiek, psychopathologie en psychotherapie, op het snijvlak van somatiek en psyche. Hij heeft kennis van en ervaring met toegepast wetenschappelijk onderzoek, management, beleid en organisatie.

Psychotherapeut

De psychotherapeut diagnosticeert, indiceert en behandelt patiënten met complexe problematiek met daartoe geëigende psychotherapie.

Psychiater

De psychiater is een medisch specialist, die op basis van onderzoek van biologische, psychologische en maatschappelijke factoren een diagnose stelt en complexe problematiek behandelt, met of zonder farmacotherapie. Verder stelt hij zich beschikbaar als consulent op het gebied van diagnose, indicatiestelling en behandeling.