Beoordelingen

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

CQ-index 2018 (nov.-dec.)

Bejegening (1-5): 

5

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 

4

Samen beslissen (1-5): 

3

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 

3,5

Uitvoering behandeling (1-5): 

4

Rapportcijfer (0-10): 

8

Voornemen

Aandachtspunt voor komend jaar zal zijn voor het onderdeel 'samen beslissen':

  • behandelopties overleggen met daarbij uitleg over het te verwachten resultaat;
  • informatie verstrekken over zelfhulpprogramma's; en
  • wijzen op andere ondersteuning buiten het spreekuur.