Beoordelingen

Bij het begin en het einde van elke behandeling meet Vicino met een twee vragenlijsten hoe u, de cliënt, de klachten en de behandeling ervan hebt ervaren. Dit is de OQ-45 vragenlijst. De cliëntentevredenheid wordt gemeten met de CQ-vragenlijst. 

CQ-index 2019

Bejegening (1-5):  5
Bereikbaarheid behandelaar (1-5):  4
Samen beslissen (1-5):  3
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5):  3,5
Uitvoering behandeling (1-5):  4
Rapportcijfer (0-10):  8

Voornemen

Aandachtspunt voor komend jaar zal zijn voor het onderdeel 'samen beslissen':

  • behandelopties overleggen met daarbij uitleg over het te verwachten resultaat;
  • informatie verstrekken over zelfhulpprogramma's; en
  • wijzen op andere ondersteuning buiten het spreekuur.

Aanvullende toelichting

Tijdens de behandeling wordt de voortgang evalueert door terugkoppelingen naar: a) de hulpvraag b) de geformuleerde doelstelling(en) van de psychologische interventie c) de beschreven klachten(-verbetering). Klachtenschema wordt ingevuld. Tevens worden alternatieve/aanvullende behandelingen voorgesteld, mocht het resultaat niet voldoende behaald zijn.