Klachtenregeling

Bent niet helemaal tevreden over de behandeling? Dan verneem ik dat graag.

Komen we er samen niet uit, dan kan ik u doorverwijzen naar de klachtenbehandeling van SOLO Partners waarvan het stroomschema hieronder is weergegeven.